Lähialueen historia ulottuu kivikaudelle asti. Vieressä sijaitsevalta alueelta on löydetty kalmisto, joka on peräisin rautakaudelta (Ylipää). Sen lähellä sijaitsee Ristinpelto, jossa
on sijainnut tiettävästi Suomen ensimmäinen kristittyjen kappeli ja hautausmaa.

Ilmarinen mainitaan kirjallisissa lähteissä vuonna 1418 ja samalla mainitaan myös Harviainen. Ruotsin vallan aikana Harviaisten kylässä oli tiettävästi kolme kantatilaa,
joista yksi oli Lonttinen. Lonttista sanottiin tällöin tavallisesti Harviaiseksi. Vuonna 1540
tilan isäntänä toimi Martti Pietarinpoika. 1600-luvulla talo päätyi kruunulle ja toimi
1700-luvun alussa Ilmaristen augumenttitilana. 1700-luvun puolivälissä talo jakaantui kahteen osaan (Ylä- ja Ali-Lonttinen).

Vanhin tilalla oleva rakennus, aitta on rakennettu vuonna 1755. Nykyinen hirsinen päärakennus on peräisin 1800-luvulta. Tiilistä karjarakennusta on uusittu 1910-luvulla.
Tällöin karjarakennuksessa sijaitsivat mm. navetta, talli, sikala sekä työ- ja rehutiloja.
Karjanpito lopetettiin vuonna 1977 ja kanoja pidettiin 90-luvulle asti.

Maatilamatkailua alettiin rakentaa syksyllä 2001 pitkäaikaisen suunnittelutyön jälkeen.
Nykyiset tilat on saneerattu perinteitä kunnioittaen, niin että umpipihamiljöö on säilytetty vanhan hengen mukaisena.

Myllynkivi ja aitta